ATENTIE!! Inainte de toate este siguranta dvs. si a celor din jur.

Intr-o societate dinamica in care evenimentele evolueaza rapid si profund producand schimbari majore, masurile de prevenire contra incendiilor au fost neglijate de foarte multi agenti economici, iar in unele cazuri au fost desconsiderate ceea ce a dus la tragedii cu urmari grave pe care le vedem prezentate pe toate canalele mass-media.

Baza legislativa

Conform Ordinul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, document publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 675 termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până in septembrie 2017 conform OG 17/2016.

Actul normativ mai prevede că beneficiarii care au depus până la data de 30 septembrie 2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017.

Amenzi

Demararea lucrarilor de constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de Securitate la incendiu, cat si punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia acestora, realizate fara obtinerea autorizatiei de Securitate la incendiu se sanctioneaza cu amenzi in functie de situatie.

In cazul unor incalcari grave ale cerintei de Securitate la incendiu se aplica amenzi si oprirea functionarii ori utilizarii contructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara.

Solutia

CASA EDIL CONSTRUCT va propune cele mai bune solutii din “piata”, din punct de vedere calitate si pret cu un pachet complet de servicii in vederea obtineri avizului si autorizatiei de securitate la incendiu. Cu echipe de experti si specialisti autorizati in domeniul securitatii la incendiu CASA EDIL CONSTRUCT vine in intampinarea necesitatilor dumneavostra cu servicii integrate de Avizare/Autorizare (proiectare si executie lucrari de constructii si instalatii aferente cu rol in securitatea la incendiu).

Cum va putem ajuta?

Servicii oferite

Consultanta

 • Audit PSI. Acest serviciu are scopul de a constata deficientele existente din punct de vedere a indeplinirii cerintei de Securitate la incendiu. Specialistul care face inspectia va intocmi un raport in care consemneaza deficientele constatate din punct de vedere al cerintei securitate la incendiu si ofera solutiile tehnice ce trebuie implementate cat si evaluarea financiara a investiei. Constatarile si evaluarea financiara a investiilor se consemneaza intr-un raport care se inmaneaza beneficiarului.
 • Intocmire scenariu de securitate la incendiu - conform prevederilor Ordinului 129/2016

Proiectare

Servicii de relevare a instalatiilor si arhitecturii la constructii deja existente in vederea obtinerii avizului si/sau autorizatiei de securitate la incendiu (daca acestea nu exista la beneficiar) unde se includ:

 • Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
 • Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinti,cu exceptia celor de tip natural-organizat.

Asistenta depunere documentatie

Depunere si sustinere la ISU a documentatiei Conform prevederilor OMAI nr. 129/2016 pentru obtinerea:

 • Avizului de Securitate la incendiu
 • Autorizaţiei de securitate la incendiu
 • Autorizaţiei de protecţie civilă

Tipurile de constructii

Obtinerea de aviz/autorizație IGSU este obligatorie pentru urmatoarele categorii de cladiri:

 • parcaje subterane: peste 10 autoturisme;
 • clădiri mixte ( spații amenajate in clădiri) : comerț la parterul blocurilor sau producție si depozitare/centre de agrement cu aria desfășurată mai mare de 200 mp;
 • cladiri pentru comerț clădire izolată aria desfașurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 • cladiri pentru alimentație publică ( restaurante, cafenele etc.) cu aria desfășurată mai mare de 200 mp;
 • centre de agrement izolate cu aria desfășurată mai mare de 600 mp;
 • cladiri pentru administrativ/ birouri cu aria desfășurată mai mare sau egala cu 600 mp;
 • spitale,indiferent de suprafată si policlinici cu aria desfașurată mai mare de 600 mp;
 • cladiri pentru învățământ cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp;
 • cladiri pentru producție și depozitare cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 • hoteluri pensiuni cu mai mult de 8 camere si / sau 16 locuri de cazare;
 • clădiri de locuit cu peste 11 nivele;
 • clădiri cu funcțiuni mixte cu peste 28 de metri inaltime;
 • toate tipurile de clădiri cu săli aglomerate, indiferent de aria construită. Sală aglomerata reprezintă camera in care se află simultan 200 persoane pe parter si 150 de persoane pe etaje sau subsol (atunci când suprafața aferentă unei persoane este sub 4 metri pătrați).
 • pentru alte tipuri de cladiri (altele decat cele enumerate mai sus), raman obligatorii alte legi independente de IGSU ce obliga la intocmirea de catre beneficiar a unor documentatii tehnice specifice (adică trebuie realizate proiecte tehnice, verificari de proiecte, scenarii la foc etc, dar fara depunerea acestor documentatii intocmite la IGSU).

Ai nevoie de ajutor? Contacteaza-ne! 021 430 30 46

Contact online

Managementul companiei

Declaraţia administratorului privind politica în domeniul calităţii

Misiunea societăţii Casa Edil Construct este de a furniza clienţilor servicii de cea mai înaltă calitate în domeniul construcţiilor şi al protecţiei mediului înconjurător, prin realizarea serviciilor la timp şi într-o manieră care implică metode inovatoare pentru optimizarea costurilor.

Viziunea societăţii Casa Edil Construct este să ajungă în poziţia de leader în domeniul ingineriei construcţiilor în România şi de a se dezvolta prin pătrunderea pe piaţa internaţională din acest domeniu, prin colaborare cu firme şi clienţi internaţionali.

Obiectivul strategic privind politica de calitate al Casa Edil Construct este de a realiza şi de a menţine o reputaţie bazată pe atitudinea loială şi profesionistă a fiecărui angajat faţă de societatea noastră.

Fiecare proiect trebuie să constituie o recomandare pentru noi şi o bază de referinţă pentru clienţii noştri.

Politica de calitate a Casa Edil Construct este de a elabora şi de a implementa un sistem de asigurare a calităţii, care să răspundă cerinţelor atât pe plan local, cât şi internaţional.

Acest sistem materializează ataşamentul nostru pentru spiritul de echipă şi respectul pentru toate părţile implicate în realizarea obiectivelor stabilite.

Fiecare angajat sau colaborator al societăţii noastre este încurajat să urmărească dezvoltarea profesională, printr-o informare continuă, pentru a menţine standardul profesional la acelaşi nivel cu standardele internaţionale.

Voi angaja prin exemplul personal resursele necesare pentru a face această politică să fie cunoscută, înţeleasă, aplicată şi menţinută de către toţi angajaţii şi colaboratorii societăţii, indiferent de poziţia ocupată.

Managementul de vârf al Casa Edil Construct îşi exprimă angajamentul pentru îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii prin asigurarea că politica şi obiectivele sunt desfăşurate şi îmbunătăţite continuu la toate nivelurile şi funcţiile relevante ale organizaţiei.


Portofoliu clienti

Contacteaza-ne!
Suntem aici pentru a te ajuta.

SC CASA EDIL CONSTRUCT SRL

Activităţi de inginerie şi sevicii de consultanţă tehnică

J23/3259/2012; C.I.F. RO 16016895 / 2003

Adresa: Loc. Chiajna, strada Padurii nr. 26F, jud Ilfov

Email

office[@]cedco.ro

Telefon

ORANGE - 0744 622 109 | VODAFONE - 0726 716 999